PRAKTISK

Pris

Send meg dokumentet du ønsker oversatt på e-post, så får du et tilbud på pris og leveringstid.

Ved oversettelse av dokumenter som skal stemples, må jeg se originaldokumentet. Jeg kan begynne arbeidet ut fra en PDF, men jeg må se originalen før jeg kan levere en tekst fra meg der det står "true translation certified".

Håndtering av vanskelige tekster

Utenfor våre spesialiseringsområder, er translatører generalister. Under arbeidet med en tekst må jeg raskt orientere meg og bli godt kjent med fagfeltet. Jeg løser dette ved tett dialog med forfatteren, informasjonsinnhenting på nett, og lesing av fagbøker når tidsperspektivet tillater dette.

Jeg vil at du skal være fornøyd

Erfaring viser at forfattere kan bli skuffet når de mottar den ferdige oversettelsen. Dette skyldes hovedsakelig to forhold.

Oversettelsen avslører eventuelle svakheter i kildeteksten. Det er gjerne ved oversettelse at man oppdager svak argumentasjon og manglende sammenhenger. Der jeg ser slikt, påpeker jeg det for kunden. Men jeg er ikke ekspert i alle felt, og vil ikke alltid være i stand til å fange opp slikt. Min jobb er å levere en god og nøyaktig oversettelse av teksten jeg har fått.

Oversettelsen er ikke lik det forfatteren har tenkt, kun det de har skrevet. Jeg oversetter meningen slik den fremkommer.

Jeg tilbyr derfor kundene muligheten til å komme tilbake til meg innen en uke fra levering, slik at de får en optimal tekst.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring tar form av god kontakt med forfatter. Du kan regne med et par e-poster hvor jeg har samlet opp spørsmål.

Jeg tar alltid flere korrekturrunder.

Ved spesielt komplekse tekster, samarbeider jeg med en annen oversetter om korrekturlesing.