Faglige kvalifikasjoner

Jeg er cand.philol. i engelsk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i oversettelse. I tillegg er jeg statsautorisert translatør fra norsk til engelsk. Dette gir meg en kombinasjon av teoretiske og praktiske kvalifikasjoner i oversettelse som er sjelden å finne.

I 2016 tok jeg tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg er registrert i Tolkeportalen, som tolk i kategori 3.

Jeg har også bakgrunn i samfunnsfag, med Master of Arts i International Affairs fra University of Warwick, Storbritannia. Jeg har cand.mag. fra Universitetet i Oslo, der statsvitenskap inngikk i fagkretsen.

 

Arbeidserfaring

  • Lang erfaring innen studieadministrasjon på Universitetet i Oslo.
  • To år som oversetter hos Kriminalpolitisentralen (Kripos).
  • Tre år som oversetter hos Accenture.
  • Heltidsoversetter siden 1997.

 

Medlemskap