KOMPETANSEOMRÅDER

Akademiske tekster og høyere utdanning

Jeg har fullført høyere studier både i Norge og Storbritannia, og kjenner godt til kravene til akademisk tekster. Etter mange år i studieadministrasjon og en lang karriere med levering av språktjenester i denne bransjen, tilbyr jeg unik kompetanse.

Juridiske tekster

Mine år i politiet tente en glødende interesse for både straffe- og sivilrettslige tekster, og jeg leverer jevnlig i dette feltet. I ettertid, ser jeg at min tid hos Kripos var veldig matnyttig.

Jeg oversatte alle dokumentene i en sivilsak verdt flere hundre millioner kroner mellom de to største aktørene i IT-feltet i Norge. Saken varte i 3 år.

IT-faglig

Min interesse for IT går tilbake til tidlig på 80-tallet. I 12 år var jeg frilansoversetter for et av verdens største IT-selskaper.

Næringsvirksomhet

Jeg har oversatt jevnlig i privat sektor siden min tid hos Accenture. Oppdragene har inkludert årsrapporter, nettsteder og anbudsdokumentasjon.

Vitnemål, attester og offentlige dokumenter

Jeg oversetter alle typer dokumenter. Underskriften min er deponert hos notarius publicus i Oslo.

Forvaltningstekster

Jeg har oversatt lovverk, stortingsmeldinger og mye annet.

Særskilte behov

Jeg har spesiell interesse og kunnskap i dette feltet. Jeg oversetter årsrapporter om elever, halvårsvurderinger, IOP-er og andre tekster i dette feltet.